Dostop do informacijskega sistema ENIS®


Na podatkovnem strežniku se izvajajo nujna vzdrževalna dela.

Dostop do podatkov je omejen.Prosimo vas za razumevanje.